OGIEŃ 3 technika własna na płótnie 60x100cm 2002
THE FIRE 3 own technique on canvas 60x100cm 2002