OGIEŃ 7 technika własna na płótnie 100x140cm 2005
THE FIRE 7 own technique on canvas 100x140cm 2005