POLOWANIE 2 technika własna na płótnie 100x140cm 2001
THE HUNTING 2 own technique on canvas 100x140cm 2001