ROZMOWA 3 technika własna na płótnie 50X80cm 2003
THE CONVERSATION 3 own technique on canvas 50X80cm 2003