OCZEKIWANIE 4 technika własna na płótnie 30x40cm 2000
THE EXPECTATION 4 own technique on canvas 30x40cm 2000