PEGAZ technika własna na płótnie 28x40cm 2001
PEGASUS own technique on canvas 28x40cm 2001