WOJOWNIK 5 technika własna na płótnie 26x40cm 1998
THE WARRIOR 5 own technique on canvas 26x40cm 1998