GŁOWY 3 technika własna na płótnie 27x40cm 2000
THE HEADS 3 own technique on canvas 27x40cm 2000