FENIKS 3 technika własna na płótnie 30x40cm 1999
PHOENIX 3 own technique on canvas 30x40cm 1999