GŁOWA 9 technika własna na płótnie 30x40cm 2000
THE HEAD 9 own technique on canvas 30x40cm 2000