MIASTO technika własna na płótnie 25x40cm 1997
THE TOWN own technique on canvas 25x40cm 1997