GŁOWY 2 technika własna na płótnie 30x40cm 2000
THE HEADS 2 own technique on canvas 30x40cm 2000