POWIETRZE 1 technika własna na płótnie 100x140cm 2006
THE AIR 1 own technique on canvas 100x140cm 2006