PRZESTRZEŃ 9 technika własna na płótnie 70x100cm 2006
THE SPACE 9 own technique on canvas 70x100cm 2006