NAWIGATOR technika własna na płótnie 70x100cm 2005
THE NAVIGATOR own technique on canvas 70x100cm 2005