MASAJOWIE technika własna na płótnie 70x100cm 2001 -
THE MAASAJS own technique on canvas 70x100cm 2001