ROZMOWA 6 technika własna na płótnie 100X140cm 2004
THE CONVERSATION 6 own technique on canvas 100X140cm 2004