GŁOWA 4 technika własna na płótnie 26x40cm 1998
THE HEAD 4 own technique on canvas 26x40cm 1998