FENIKS technika własna na płótnie 27x40cm 1998
PHOENIX own technique on canvas 27x40cm 1998