TROJA technika własna na płótnie 27x40cm 1998
TROY own technique on canvas 27x40cm 1998