TANCERZ technika własna na płótnie 30x40cm 1997
THE DANCER own technique on canvas 30x40cm 1997