WOJOWNIK 11 technika własna na płótnie 26x40cm 1998
THE WARRIOR 11 own technique on canvas 26x40cm 1998