WOJOWNIK 7 technika własna na płótnie 30x40cm 1998
THE WARRIOR 7 own technique on canvas 30x40cm 1998