GŁOWA 7 technika własna na płótnie 29x40cm 1999
THE HEAD 7 own technique on canvas 29x40cm 1999