CIEŃ 2 technika własna na płótnie 29x40cm 1998
THE SHADOW 2 own technique on canvas 29x40cm 1998