GŁOWY 4 technika własna na płótnie 29x40cm 2000
THE HEADS 4 own technique on canvas 29x40cm 2000