CIEŃ 1 technika własna na płótnie 27x40cm 1998
THE SHADOW 1 own technique on canvas 27x40cm 1998