WOJOWNIK 2 technika własna na płótnie 30x40cm 1998
THE WARRIOR 2 own technique on canvas 30x40cm 1998