WOJOWNIK 1 technika własna na płótnie 28x40cm 1998
THE WARRIOR 1 own technique on canvas 28x40cm 1998