POWIETRZE technika własna na płótnie 60x100cm 2005
THE AIR own technique on canvas 60x100cm 2005