GŁĘBIA 1 technika własna na płótnie 90x130cm 2008
THE DEPTH 1 own technique on canvas 90x130cm 2008