OGIEŃ 6 technika własna na płótnie 100x140cm 2006
THE FIRE 6 own technique on canvas 100x140cm 2006