PRZESTRZEŃ 3 technika własna na płótnie 70x100cm 2006
THE SPACE 3 own technique on canvas 70x100cm 2006